Even voorstellen…

Yazicizorg is een  thuiszorgorganisatie voor WMO-zorg,  die zich thuis voelt in de multiculturele samenleving waarin we leven. Wij beseffen dat veel mensen een complexe zorgvraag kunnen hebben door hun achtergrond en taalproblematiek in combinatie met het ouder worden. Onze medewerkers beschikken over kennis van de taal en cultuur van onze doelgroep en kunnen hierdoor vaak net meer bereiken met onze cliënten. Yazicizorg doet dat  met  persoongerichte hulp, die er op gericht is om zelfredzaamheid te behouden en/of te vergroten.  


Omdat Yazicizorg  een kleinschalige zorgorganisatie is, en wij ons richten op WMO zorg, hebben wij uitsluitingscriteria vastgesteld. Deze zijn:
 
– Cliënten met ernstige lichamelijke beperkingen welke verpleegkundige zorg vereisen;
– Cliënten met actieve verslavingsproblematiek;
– Cliënten met een verstandelijke beperking bestaande uit een IQ < 70;
– Cliënten met actief suïcidaal gedrag;
– Cliënten met  ernstige   psychiatrische  problematiek, 
waarvoor  opname  vereist  is;
– Cliënten die wettelijk ontoelaatbaar seksueel ongewenst gedrag vertonen;

Kennismaken

Ons team

Yazicizorg beschikt over een ervaren team, met een multiculturele basis. Onze drijfveer is om zorg toegankelijk en laagdrempelig te maken, omdat we gemerkt hebben dat dit werkt!

Onze diensten

Niet onze diensten, maar u als cliënt staat centraal. Daarom bieden wij ondersteunende diensten die u helpen om uw zelfredzaamheid te behouden en/of te vergroten.

Onze cliënten

Iedereen die tijdelijk of voor langere tijd hulp of ondersteuning nodig heeft in zijn dagelijkse leven is welkom bij ons. Een groot deel van onze cliënten heeft een migrantenachtergrond, met een heel eigen problematiek. Yazicizorg is hierin gespecialiseerd.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over Yazicizorg of over onze diensten? Wilt u weten hoe u thuiszorg kunt aanvragen? Neem dan contact op door te bellen met dhr. Mahmut Yazici 0639835364.
Of ben je geïnteresseerd in een baan bij Yazicizorg? Bel of mail ons en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

Neem contact met ons op