Onze diensten

Hulp bij huishouden

Soms heeft u tijdelijk of voor langere tijd hulp nodig bij het uitvoeren of voeren van uw huishouden. U kunt dan huishoudelijke ondersteuning krijgen of hulp bij de regie op uw eigen huishouden. Na een indicatie van het Sociaal Wijkteam gaan wij aan de slag.

Meer lezen

Persoonlijke begeleiding

De Nederlandse samenleving wordt steeds digitaler. Dit vraagt nogal wat van de mens. Niet iedereen kan die ontwikkelingen bijhouden. Vooral ouderen en mensen met een migrantenachtergrond zien de afstand steeds groter worden. Yazicizorg biedt persoonlijke begeleiding voor deze en andere problemen.

Meer lezen

Persoonlijke verzorging WMO

Kunt u zichzelf nog wel verzorgen, maar heeft wat aanmoediging en toezicht nodig? Yazicizorg kan u daarbij helpen. Wij bieden persoonlijke verzorging WMO aan.

Meer lezen