Visie

Yazicizorg maakt zich sterk voor laagdrempelige, toegankelijke zorg voor alle Nederlanders, ongeacht afkomst of levensovertuiging. We beseffen dat vooral mensen met een migrantenachtergrond veelal een achterstand tot de zorg kennen en die willen wij verkleinen. Wij willen onze cliënten stimuleren en ondersteunen om hun zelfredzaamheid te behouden en/of te vergroten. Dit doen we met respect voor de mens in zijn totaliteit, dus op alle gebieden (sociaal, cultureel, religieus etc.). Hiertoe hebben wij medewerkers die intercultureel kunnen werken en veelal meertalig zijn.

Missie

Yazicizorg staat voor integriteit in de zorg en respect voor de cliënt en onze medewerkers. Wij vinden het belangrijk dat zowel de cliënt als de medewerker Yazicizorg als veilig ervaart en zich er thuis voelt. Indien nodig werken wij hiervoor samen met andere zorgaanbieders in de omgeving.